Amerado – Kwaku Ananse (Remix) Lyrics

Amerado Kwaku Ananse Remix Lyrics (feat. Fameye)

Oh yo yo yo yo!

Meyɛ dinn aa yɛse mempɛ nipa
Mekasa nso a yɛse meyɛ dede
Kwaku Ananse
Sɛ mada mpo a na yɛka meho nsɛm pii

Mabrɛ manya me kakra mede bi frassi
Me mene mu awo na mede nsa agu ase
Life is a wild carnival
Mo mma mengye mani bi wae adaka muɔhye
Ekuta me na wonni bi a metumi passé
I cherish every moment me my spirit dey free
Life is a wild carnival
Mo mma mengye mani bi wae adaka muɔhye

Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me
Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me

Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah
No be difficult to do myself
Wobɛ noa me mɛkye no correct
Wawu ama me nti na wonte ase
Meda fɔm dada me tumi nhwe ase
See I know, me I know if I fall o
Wo nkoaa wo yi me ma a nipa four
Thousand na bɛgye me menka nkyerɛ wo
Wani mmieeɛ mɛyɛ deɛn akyerɛ wo eee
Make I live my life had I known
It’s always at last time don’t
Wait for no man let’s go
Eeee Commando why shoot like Rambo
Sɛ mehwɛɛ baabi a, maduru yi deɛ aa
I dey swerve mo adwen bɔne yi deɛ a
I dey swear sɛ baabi a maduru yi nipa dɔ me

Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me
Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me

Meefrɛ me Nyame no na obiaa nni hɔ
Me me hyɛbrɛ ne obiaa deɛ nnyɛ pɛ
Meyɛ dinn a ebia na biibi na ha me
Mɛnfa ne sɛ me mempɛ nipa
Nsuo tɔ menam, awia bɔ menam
Deɛ menkoaa mɛdi a nka mada ɛpɛ me honam
Life is a lonely journey
Deɛ ɛteɛ biaa I strive for my family

Oh yoo ii
I’m a soldier
One man soldier
Mensuro nsuo nsuro gya
(Oh yoo ii)
Oh yoo ii
I’m a soldier
One man soldier
Mensuro nsuo nsuro gya

Mo mma me nhwɛ so mmɔ me deɛ eeei
Mo mmɔ mo bra no na menso memmɔ me deɛ eei
Mede me ti adɔ mu a menam a menni fie eeei
Ɔbra na bɔ ne na menso meebɔ no bieee eee
Mese sɛ metɔ fɔm du mpo a mɛsɔre eeeii
Deɛ mɛdi nti na yaa meyɛ deɛ mentumi eeei
Ankonam menam yɛ a mentaa nka masɛm
Deɛ ɛbɛ to me biaa me Nyame pɛ na nim

Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me
Mpempem tan mpempem dɔ me
Me tɔ fɔm du a mɛsan asɔre
Mabusua didi a meho atɔ me
Mani mmre wo mpaboa no K ɛnkɔ me

Sɛ mehwɛɛ baabi a, maduru yi deɛ aa
I dey swerve mo adwen bɔne yi deɛ a
I dey swear sɛ baabi a maduru yi nipa dɔ me