MaWhoo – Ingonyama Lyrics

MaWhoo Ingonyama Lyrics, Sfarzo Rtee Ingonyama Lyrics

Bayatatazela babona mina
Bayatatazela
Bayatatazela

Mina ngi Bhubesi
Ngiyabalala bakhothama kimi
(Bakhothama kimi)

Nginkosi yasendle
Ngiwukhokhovula
Ngekufike kimi
(Bakhothama kimi)

Mangzamazama
Mangzamazama
Mangzamazama
Mangzamazama

Wena Ungangibona ngathi ngisamncane
Isizinda sami (sisholukhulu kwabanya bantu)
Isizathu sithi ngaphiwa abadala (lentoyami)
Ngabusiswa ngaze ngab’okhekile (la ezweni)

Wena Ungangibona ngathi ngisamncane
Isizinda sami (sisholukhulu kwabanya bantu)
Isizathu sithi ngaphiwa abadala (lentoyami)
Ngabusiswa ngaze ngab’okhekile (la ezweni)

Bakhothama kimi
Bakhothama kimi

Bayatatazela babona mina
Bayatatazela
Bayatatazela
Bayatatazela
Bayatatazela

Bayatatazela babona mina
Bayatatazela
Bayatatazela

Mina ngi Bhubesi
Ngiyabalala bakhothama kimi
(Bakhothama kimi)

Nginkosi yasendle
Ngiwukhokhovula
Ngekufike kimi
(Bakhothama kimi)

MaWhoo Ingonyama Lyrics English Translation

They panic when they see me
They panic
They panic

I am a Lion
I sleep and they bow to me
(They bow to me)

I am the king of the wild
I nail it
It would have come to me
(They bow to me)

I’m shaking
I’m shaking
I’m shaking
I’m shaking

You can see me like I was young
My domain (main for other people)
The reason is that it was given to me by the elders (my toy)
I was blessed until I was born (in this country)

You can see me like I was young
My domain (main for other people)
The reason is that it was given to me by the elders (my toy)
I was blessed until I was born (in this country)

They bow to me
They bow to me

They panic when they see me
They panic
They panic
They panic
They panic

They panic when they see me
They panic
They panic

I am a Lion
I sleep and they bow to me
(They bow to me)

I am the king of the wild
I nail it
It would have come to me
(They bow to me)