Munimuni – Sikat ng Araw Lyrics

Munimuni Sikat ng Araw Lyrics

Kasalanan bang
Asamin ang ‘yong himig

Mapipilitan ba
Kung ika’y patatawanin

Sikat ng araw
Sabik na masilayan ka
Sikat ng araw
Sabik na makapiling ka

Nagkukunwari ba
Kung ikaw lagi sa isip

Pagbibigyan ba
Ang dalanging manatili

Sikat ng araw
Sabik na salubungin ka
Sikat ng araw
Sabik na yakapin ka

Babalikan muna
Iningatang litrato
Babalikan muna
Alaalang naitago
Hintayin paglisan ng gabi