Nasty C – Zulu Man MP3 Download | eaVibes

Nasty C – Zulu Man

Nasty C Zulu Man With Some Power
Nasty C Zulu Man With Some Power Album

Nasty C Zulu Man Mp3 Download Audio

African heavyweight hip-hop rapper,Nasty C drops a new song titled “Zulu Man.”

Zulu Man,” is from is from Nasty C’s third studio album: Zulu Man With Some Power.

The album will be availabe next week.

Listen and share your thoughts below:

Nasty C – Zulu Man MP3

Nasty C Zulu Man Lyrics

[Intro]
(Spacedtime)

[Chorus]
Just for the ones in the back (In the back)
I’ma just say it louder (Sure)
I’ma go ahead, say it louder (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, yeah
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)

I can’t get mad, that’s a fact (A fact)
You know what to call me now (Sure)
You know what to call me now (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, bitch
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it, ayy)
Zulu Man with some power (Ayy)
Zulu Man with some power (Know it)

[Verse]
Ngabayeka beng’bukela pantsi
Ngithi kodwa nami, ngek’ ngingaqaki
Ngiyintwane e thulayo, ingaphaphi
But at the same time, ang’pass-e
Ukhube ityme-a lazi ukuthi ngibanka amaclass
Just uk’yo perform-a emaVarsi
Kungathembakali, ungabuza no’mphathi
Mhlambe leComputer lali ngay’lahla pantsi

Kwasiza uk’thatha amachance
Nokukhumbula ukuthi unkulunkulu us’thanda sonke ngokufana
So, akukho ok’dlula uk’zama (Qondile)
Njalo mang’fika ekasi lam’
Ngithi pha ngwi ntwana zam’
Zazi ukuthi nomangise Hollywood, ngogomoya zihamba nam’ (Zihamba nam’)

Ngihamba noFuse abaphantsi
Ku hluleke abathakathi bephasha
Kuhleke bafuna ukuy’fasa
Phela iNigga laseLlovo al’dlali (Ha, ahh)
‘Mdali wami, yas’ngiyak’thanda (Ay’)
Mali yami, yas’ngiyak’thanda (Ay’)
Llovo lami, yas’ngiyak’thanda (Ay’)
Sathane ngiyaz’ ukuthi uyang’saba (Uh, hhugh)

S’ban’ban’ ngiyaz’ uyakhala
Fisa ngathi awung’thathanga okwes’hlama
Ntsikayesizwe, ntiskayes’khwama
Akhekho o ngang’bangela is’khali
Busa aboMdu, busa abo[?]
Busa oBu, oSphe, oSpha
Busa ko[?]
Busa koTeddy, kade ngaqala

[Chorus]
Just for the ones in the back (In the back)
I’ma just say it louder (Sure)
I’ma go ahead, say it louder (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, yeah
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it)

I can’t get mad, that’s a fact (A fact)
You know what to call me now (Sure)
You know what to call me now (Sure)
I’m a Zulu Man with some power, bitch
Zulu Man with some power (Know it)
Zulu Man with some power (Know it, ayy)
Zulu Man with some power (Ayy)
Zulu Man with some power (Know it)