Nkosazana Daughter – Ring Ring Ring Lyrics

Nkosazana Daughter Ring Ring Ring Lyrics (feat. Murumba Pitch, Master KG & Lowsheen)

Ring Ring Ring
Ngiyafona awuphenduli

Ring Ring Ring
Phendula Phela dali

Ring Ring Ring
Awungizwa noma
Ngikhalela wena

Kulungile phela
Maluphela uthando lwami
Kulungile phela
Maluphela uthando lwami

Ngezindlebe ngilalele
Ngitshele ngemizwa yakho …..
Ngezindlebe ngilalele
Ngitshele ngemizwa yakho

Ngezindlebe ngilalel’
Ngitshele ngemizwa yakho….
Ngezindlebe ngilalele
Ngitshele ngemizwa yakho………

Ring Ring Ring
Ngiyafona awuphenduli
Ring Ring Ring
Phendula phela dali
Ring Ring Ring
Awungizwa noma ngikhala wena.

Kulungile phela
Maluphela uthando lwami
Ah ah ah
Kulungile phela
Maluphela uthando lwami

(humming humming ..)
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na

Hai , mmm
Cel’uxole phela Wena Dali

Ifon’angiyiboni ngyasebenza Dali (ngyasebenza Dali)
Ngyasebenza Dali (mina ngyasebenza Dali)

Awungiph’indlebe ung’mamele ngik’tshele nge mizwa yami,
Wena awufani nabanye, ifoni mayikhala angiyiboni
ngyasebenza mama (ngyasebenza Dali)
Ngyase.. benza dali (mina ngyasebenza dali)

(Uthandiwe uthandiwe yintliziy’elapha kimi
Mangik’bona ngyasangana ikhanda lidumel’emazweni)
ngiyak’thanda, ngize ng’feel(a) ngathi ikorobela ma babe

Uthandiwe uthandiwe yintliziy’elapha kimi
Mangik’bona ngyasangana ikhanda lidumel’emazweni)
ngiyak’thanda, ngize ng’feel(a) ngathi ikorobela ma babe

Ring Ring Ring
Ngiyafona awuphenduli
Ring Ring Ring
Phendula phela dali (Ngak Thanda)
Ring Ring Ring
Awungizwa noma ngikhala wena.( ikorobela ma babe)

Kulungile phela
Maluphela uthando lwami (ah ah ah)
Kulungile phela
Maluphela uthando lwami (ah ah ah)

Mmh

Nkosazana Daughter Ring Ring Ring Lyrics English Translation

Ring Ring Ring
I call and you don’t answer

Ring Ring Ring
Answer Well then

Ring Ring Ring
You don’t even hear me
I cry for you

It’s okay after all
Let my love end
It’s okay after all
Let my love end

I listen with my ears
Tell me about your feelings…..
I listen with my ears
Tell me about your feelings

With my ears I listen
Tell me about your feelings….
I listen with my ears
Tell me about your feelings………

Ring Ring Ring
I call and you don’t answer
Ring Ring Ring
Answer it now
Ring Ring Ring
You don’t hear me when I cry.

It’s okay after all
Let my love end
Ah ah ah
It’s okay after all
Let my love end

(humming humming..)
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na
Na na na , na na na na na na

Hi, mmm
Please forgive me, You Dali

I can’t see the phone, I’m working Dali (I’m working Dali)
I worked Dali (I worked Dali)

Don’t listen to me and let me tell you about my feelings,
You are not like others, the phone rings and I don’t see it
I worked mom (I worked Dali)
I was.. they did a job (I worked a job)

(You are loved by the heart that is here in me
Let me see that I am crazy and my head is popular in the world)
I love you, I even feel like it’s a baby

He is loved and loved by the heart that is here in me
Let me see that I am crazy and my head is popular in the world)
I love you, I even feel like it’s a baby

Ring Ring Ring
I call and you don’t answer
Ring Ring Ring
Answer it now (Mrs. Thanda)
Ring Ring Ring
Can’t you hear me when I’m crying?

It’s okay after all
Give up my love (ah ah ah)
It’s okay after all
Give up my love (ah ah ah)

Hmm