Shakes & Les – Funk 55 Lyrics

Shakes & Les Funk 55 Lyrics (feat. Zee Nxumalo, Ceeka RSA & Chley), DBN Gogo Funk 55 Lyrics

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

Ace of Spade,Anginayo
Moet,anginayo
Heinke,
Shayi heinke
Ace of spade anginayo
Moët ,anginayo
Heinke,shayi heinke
Heinke,Heinke

Shakes & Les Funk 55 Lyrics English Translation

Play moshka
Let’s go this route
Let’s play Rosmoda
Sotra went with them
I died Shoppers
Enter this link
Player Rosmorda

Play moshka
Let’s go this route
Let’s play Rosmoda
Sotra went with them
I died Shoppers
Enter this link
Player Rosmorda

Play moshka
Let’s go this route
Let’s play Rosmoda
Sotra went with them
I died Shoppers
Enter this link
Player Rosmorda

Ace of Spade, I don’t have it
Moet, I don’t have it
Heinke,
Shay heinke
Ace of spades I don’t have
Moët, I don’t have it
Heinke, heinke
Heinke, Heinke