Snymaan – Umvulo MP3 DOWNLOAD | eaVibes

Snymaan – Umvulo

Snymaan Umvulo
Snymaan – Umvulo

Award-winning Xhosa trap star, Snymaan releases his debut single “Umvulo” since signed under Ambitiouz Entertainment.

Umvulo” is a song that aims to give hope and inspire courage towards new beginnings.

RELATED: Nadia Nakai – 40 Bars ft. Emtee, DJ Capital

The song is available for download across all digital platforms.

Listen and share your thoughts below:

Snymaan – Umvulo MP3

Check out the Lyrics for ‘Umvulo’

Chorus

Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
Cannot wait for umvulo
Ayacotha amalanga

Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile
Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile

Verse1

Ndilisoja ndiliqaba ndiyazi ndizofela empini
Njengekhehla ndidl’ingxotha
Intloko inyoka zimile
Mgqibelo imibengo iziko lethu lechill
Bubugoxo ndidikiwe istampede simile

Gxantshintshi yinking’imoto zimile
Kancinci kancinci hayi Cha ngesivinini
Unga-drive udakiwe hayi cha ngesivinini
Ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini

Somile sinxaniwe amanzi aphelile
Bread bin yomile inyanga iphelile
Cannot wait for umvulo ayacotha
amalanga
Izinto zimile ndoda yakuthi

Verse2

Ndine depression encinci ndiyiva
apha ezindlebeni
Ndinento enokudidiza xa ndihamba
apha endleleni
Ndinento yophilisa ndiyithatha apha
embokweni
Zimile zijemile ndoda yakuthi

Yehlisa kakhuthi please ndoda
Khakhuthi “I can’t wait for umvulo ayacotha amalanga”
Ivenkile zi-clean i-mealie meal iphelile
Ingathi ndimile umntu uyaphephuka

Ikati zibhityile zincela ivadoek
Ifatyi zomile umzimba ubuhlungu
Ingaske ndinxibe i-jersey eshushu
Bubo buvuthiwe utywala wethuu!