VIDEO: Snymaan – Umvulo MP4 Download | eaVibes

VIDEO: Snymaan – Umvulo

Snymaan Umvulo Video
VIDEO: Snymaan – Umvulo

Snymaan Umvulo Video Mp4 Download

Ambitiouz Entertainment presents the music video to Snymaan‘s new single titled “Umvulo“.

In the darkest of moments, the unlikeliest persons will come to your rescue- humility and kindness goes a long way.

Video directed by Ambitiouz Visuals.

Watch and share your thoughts below:

Snymaan – Umvulo VIDEO MP4

Snymaan Umvulo Lyrics

[Chorus]
Cannot wait for umvulo ayacotha amalanga
Cannot wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Can’t wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Cannot wait for umvulo
Ayatha amalanga

Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile
Simile sidikiwe izinto zimile
Simile sidikiwe izinto zethu zimile

[Verse1]
Ndilisoja ndiliqaba ndiyazi ndizofela empini
Njengekhehla ndidl’ingxotha
Intloko inyoka zimile
Mgqibelo imibengo iziko lethu lechill
Bubugoxo ndidikiwe istampede simile

Gxantshintshi yinking’imoto zimile
Kancinci kancinci hayi Cha ngesivinini
Ungadrive udakiwe hayi Cha ngesivinini
Ungalali ubaliwe ngenxa yesivinini

Somile sinxaniwe amanzi aphelile
Bread bin yomile inyanga iphelile
Cannot wait for umvulo ayacotha
Amalanga
Izinto zimile ndoda yakuthi

[Verse2]

Ndine depression encinci ndiyiva
apha ezindlebeni
Ndinento enokudidiza xa ndihamba
apha endleleni
Ndinento yophilisa ndiyithatha
embokweni
Zimile zijemile ndoda yakuthi

Yehlisa kakhuthi please ndoda
Khakhuthi “I can’t wait for umvulo ayacotha amalanga”
Ivenkile ziclean imielie meal iphelile
Ingathi ndimile umntu uyaphephuka

Ikati zibhityile zincela ivadoek
Ifatyi zomile umzimba ubuhlungu
Ingaske ndinxibe ijersey eshushu
Bubo buvuthiwe utywala wethuu!